LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 - NGÀY 27/3/2020 (26/03/2020 21:52)

LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 - NGÀY 27/3/2020

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH

 

LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 – NGÀY 27/3/2020

Khối 6

Tiết

Thời gian học

Môn

Tiết

Bài học

Đường link website vào học

 

1

13h30’

Tiếng Anh

69

Unit 9: Lesson 1: Getting started

https://tinyurl.com/sksspxt

 

2

14h20’

Địa lí

23

Khí áp và gió

trên Trái Đất

https://tinyurl.com/r2qk5a4

 

3

15h05’

Toán (Số học)

73

Luyện tập

https://tinyurl.com/smdngk4

 

4

15h50’

Mĩ thuật

24

Vẽ tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân

https://tinyurl.com/rl328na

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 – NGÀY 27/3/2020

Khối 7

Tiết

Thời gian học

Môn

Tiết

Bài học

Đường link website vào học

 

1

13h30’

Địa lí

46

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

https://tinyurl.com/wo4hooy

 

2

14h20’

Tiếng Anh

69

 

Unit 9: Lesson 1: Getting started

https://tinyurl.com/rdyas78

 

3

15h05’

Ngữ văn

91

Luyện tập lập luận chứng minh

https://tinyurl.com/uddv53v

 

4

15h50’

Thể dục

49

 

Chủ đề bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ trong bật nhảy: đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng ngang, nhảy lò cò, bật nhảy

https://tinyurl.com/w5cs4zr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 – NGÀY 27/3/2020

Khối 8

Tiết

Thời gian học

Môn

Tiết

Bài học

Đường link website vào học

 

1

13h30’

Ngữ văn

92

Chương trình địa phương phần TLV

https://tinyurl.com/t8w7cgm

 

2

14h20’

Vật lí

23

Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

https://tinyurl.com/tqlj4tu

 

3

15h05’

Tiếng Anh

68

Unit 8: Lesson 7: Looking back and Project

https://tinyurl.com/t9hcxyq

 

4

15h50’

Giáo dục công dân

23

Quyền sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

https://tinyurl.com/vq38u7l

 

5

16h35’

Thể dục

49

Chủ đề cầu lông: Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật di chuyển đơn bước

https://tinyurl.com/smz8j7o

 

 

 

 

LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU THỨ 6 – NGÀY 27/3/2020

Khối 9

Tiết

Thời gian học

Môn

Tiết

Bài học

Đường link website vào học

 

1

13h30’

Toán

(Đại)

48

Tiết 2: Chủ đề 4: Hàm số y = ax2 (a≠0)

https://tinyurl.com/wr4vxfh

 

2

14h20’

Ngữ văn

114

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí (tiếp)

https://tinyurl.com/ugue3na

 

3

15h05’

Sinh học

45

Chủ đề 3: Sinh vật và môi trường (Tiết 4)

 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

https://tinyurl.com/qs8b5wg

 

4

15h50’

Lịch sử

28

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) (tiết 1)

https://tinyurl.com/v3qyox9