V/v phối hợp trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (22/08/2019 16:33)

Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt không để xảy ra dịch bệnh trong các trường học, UBND Quận yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy các khối trường đại học chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường thực hiện phòng chống SXH.