Ngữ Văn - Tiết 94. Hịch tướng sĩ (tiếp) (29/03/2020 23:29)

Ngữ Văn - Tiết 94. Hịch tướng sĩ (tiếp)

KHỐI 8 - Môn Ngữ Văn - Tiết 94. Hịch tướng sĩ (tiếp)

- Học sinh truy cập vào đường link sau để theo dõi nội dung bài học. Trong khi theo dõi bài học, các em ghi lại nội dung chính bài học vào vở:

https://youtu.be/q3Ah6gv1R4o

- Sau khi học xong bài, các em làm bài tập củng cố trong link sau. Lưu ý, các em cần hoàn thành bài tập ngay trong ngày, các thầy cô sẽ tổng hợp và ghi nhận thành tích của em!

https://forms.gle/RWZLWAVVz5pjrrx77