Ngữ văn - Tiết 119: Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (29/03/2020 23:20)

Ngữ văn - Tiết 119: Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Khối 9 - Môn Ngữ văn - Tiết 119: Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 

- Học sinh truy cập vào đường link sau để theo dõi nội dung bài học. Trong khi theo dõi bài học, các em ghi lại nội dung chính bài học vào vở.

https://youtu.be/Bnc7SO5Fx2I

- Sau khi học xong bài các em làm hoàn chỉnh bài tập trong tiết học. Lưu ý: Các em cần hoàn thành bài tập củng cố ngay trong ngày, các thầy cô sẽ tổng hợp và ghi nhận thành tích của các em!