SINH HOẠT TẬP THỂ CHỦ ĐỀ “TIẾP BƯỚC CHA ANH - LÀM NGHÌN VIỆC TỐT - XỨNG CHÁU BÁC HỒ” (05/02/2020 11:29)

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khẳng định truyền thống vẻ vang, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trường THCS Xuân Đỉnh tổ chức sinh hoạt tập thể với chủ đề “Tiếp bước cha anh - làm nghìn việc tốt - xứng cháu Bác Hồ". Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

SINH HOẠT TẬP THỂ

CHỦ ĐỀ “TIẾP BƯỚC CHA ANH - LÀM NGHÌN VIỆC TỐT -

 XỨNG CHÁU BÁC HỒ”

 

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khẳng định truyền thống vẻ vang, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trường THCS Xuân Đỉnh tổ chức sinh hoạt tập thể với chủ đề “Tiếp bước cha anh - làm nghìn việc tốt - xứng cháu Bác Hồ". Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Mở đầu buổi sinh hoạt, các em học sinh đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến những thắng lợi vẻ vang, lẫy lừng cả năm châu. 

 

 

Ôn lại truyền thống cách mạng dân tộc là một việc làm đầy ý nghĩa nhằm giúp các em có hiểu biết đầy đủ về lịch sử dân tộc, khơi gợi trong các em lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cách mạng…

Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc... Qua đó giúp cho các em thấy được trách nhiệm của mình cần phải nỗ lực học tập để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Chương trình tìm hiểu về ngày thành lập QĐNDVN và truyền thống anh hùng của cha ông. Các em tham gia nhiệt tình, hào hứng thể hiện tình yêu, lòng biết ơn đối với các bậc cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc.

 

 

Các em hăng hái thể hiện sự hiểu biết của mình về truyền thống lịch sử dân tộc

 

 

 

 

 

Với truyền thống tiếp bước cha anh, chương trình văn nghệ được lớp 8A1 và 8A2 đã dàn dựng rất công phu và nghệ thuật.

 

 

 

 

 

 

Bài hát “ Khúc quân hành” đã khơi dậy không khí hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến vô cùng gian khổ và cũng đầy vẻ vang

 

 

 

 

Buổi sinh hoạt kết thúc trong không khí vui tươi phấn khởi và đầy ý nghĩa, đã tuyên truyền giáo dục Đội viên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh của quân và dân ta. Qua đó củng cố niềm tin vào đường lối cách mạng, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng về tinh thần quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của Đội viên - thiếu niên và các lực lượng xã hội trong công tác tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.