Tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên (03/09/2020 19:19)

Sáng ngày 27/08/2020, Phòng GD & ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên của cả 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở với chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020.

TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Quả thật vậy, đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng ngày 27/08/2020, Phòng GD & ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên của cả 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở với chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020.

Xuất phát từ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid 19 cùng như đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, Phòng GD & ĐT quận Bắc Từ Liêm đã kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của quận tổ chức buổi tập huấn qua ứng dụng Zoom Meeting.

Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo phòng GD & ĐT quận Bắc Từ Liêm, đặc biệt là đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng lý luận chính trị, lịch sử Đảng – Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Báo cáo viên cùng các đồng chí là cán bộ và giáo viên đại diện các nhà trường ở ba cấp học.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó trưởng phòng GD và ĐT quận Bắc Từ Liêm, nhấn mạnh năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi tập huấn những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đồng chí Đào Tiến Dũng truyền đạt rất rõ và cụ thể. Trong đó, trọng tâm 2 phần chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh rõ vai trò của mỗi thầy cô giáo trong việc thực hiện nội dung của chuyên đề, góp phần thiết thực đưa nội dung chuyên đề vào trong thực tế cuộc sống thông qua việc lồng ghép những bài giảng trên lớp. Mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh, thực hiện tốt cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, giáo viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu để trở thành nhà giáo mẫu mực, được HS, CMHS và nhân dân tin tưởng.