Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 củ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/9/2020
V/v hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng chống dịch bệnh COVID-19
Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN;GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - Sở Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn
31/8/2020
Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
26/8/2020
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Thực hiện Thông báo số 775/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND Thành phố về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố, trưởng ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); Theo nhận định của Ban chỉ đạo, thành phố Hà Nội là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người đã đi du lịch, công tác, ... tại thành phố Đà Nẵng.
30/7/2020
V/v Tham gia chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020
Tham gia chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020
30/7/2020