Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Công thư về Dạy học trên Truyền hình từ 16/3 đến 28/3/2020
Để giúp học sinh ôn luyện và học tập củng cố kiến thức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình.
20/3/2020
V/v những việc cần làm để phòng,, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
7/3/2020
V/v triển khai mô hình trường học điện tử
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các nhà trường về triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông theo công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiếp tục triển khai các công việc sau để vận hành trường học ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.
7/2/2020
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
31/1/2020
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Thực hiện CV số 300/SGDĐT-CTTT ngày 30/1/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp, UBND Quận yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai các nội dung (văn bản kèm theo)
31/1/2020