Dạy học trên truyền hình giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19
Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình.