Thông báo nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kì thi xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm việc công việc gi
Thông báo nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kì thi xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm việc công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước