Thông báo V/v: Hướng dẫn và phối hợp CMHS hỗ trợ con thực hiện khảo sát trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2020 - 2021
Trường THCS Xuân Đỉnh trân trọng thông báo tới các bậc CMHS và các em học sinh khối 6 những việc cần làm để tham gia khảo sát trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 6.